Hur Digitalisera Konstruktionsplan

Hur Digitalisera Konstruktionsplan


Varje typ av konstruktion börjar med en plan. När en plan utvecklas, kan beräknade kostnaderna beräknas genom att göra en materialuttaget från förvaltnings sidor. Den elektroniska formen av take-off kallas digitalisering och det är hur budgeterade kostnader för nästan alla kommersiella projekt kommit fram till. Processen är enkel men kräver uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa att allt material redovisas i digitaliseringsprocessen. Det finns många typer av digitalisering programvara på marknaden idag, men många använder samma grundläggande steg för att sammanställa materialmängder.

Instruktioner

1 Importera den elektroniska versionen av planen dokument till digitaliseringsprogram. De flesta digitaliserings program kommer att kunna läsa en mängd olika filformat.

2 Ställ in rätt skala för dokumentet och genom att mäta en punkt med känd längd kontrollera. Om ingen skala lämnades på ritningarna, kan du kanske att fastställa omfattningen genom att mäta något med en standardstorlek. För plats planer kommer en parkeringsplats vanligtvis 9 av 18 fot. För byggnadsplaner, är en standard dörröppning vanligen 3 fot bred.

3 Mät räknar genom att klicka på varje objekt.

4 Mät längder genom att spåra linjer med musen.

5 Mät områden genom att följa konturerna av den yta.

6 Mät volymer genom att tilldela en djup områden.

7 Export mängder efter alla starter är klar. De kvantiteter kan sedan användas för att utveckla inköpskrav, arbetskostnader och jobb löptider.