Hur man programmerar Sanyo FXVR Remote

Hur man programmerar Sanyo FXVR Remote


Som med andra multifunktions fjärrkontroller, använder Sanyo FXVR fjärrkontrollen tillverkarens koder för att programmera fjärrkontrollen. Den FXVR Fjärrkontrollen kan programmera upp till tre olika enheter. Anordningarna alla kan vara från en annan tillverkare, om varje enhet måste programmeras separat. Även om vissa tillverkare koder inte kan fungera, är flera koder tillhandahålls i kodlistan för dig att prova.

Instruktioner

1 Tryck och håll antingen videobandspelare, TV eller AUX knapparna längst upp på fjärrkontrollen.

2 Ange den tresiffriga koden för tillverkaren av den enhet som du vill programmera från listan koden som medföljer fjärrkontrollen.

3 Släpp videobandspelare, TV eller AUX-tangenten. Om den lilla röda lampan på fjärr blinkar har koden accepterats. Försök att slå på enheten. Om det inte går att slå på, upprepa steg 1 och 2 med nästa kod för tillverkaren tills du får en kod som fungerar.