Hur du återställer ett broms varningslampa

Hur du återställer ett broms varningslampa


Datorsystem på de flesta fordon idag butikskoder och varna för problem med instrumentpanelen tänds. Detta kallas On Board Diagnostics (OBD). När problemet är löst, bör ljuset på kontrollpanelen gå ut. Om den inte gör det, kan det lösas med hjälp av ett OBD Scan Tool. För att återställa en "broms varning" ljus, måste du läsa koden först ta reda på vad det specifika problemet är. Hur man återställer ljuset varierar lite från bil till bil, men informationen kan hittas i bilens tjänst eller bruksanvisningen.

Instruktioner

1 Hitta din bil monteringslinje Diagnostic Link port. Detta är oftast på nedre vänstra sidan av instrumentpanelen under kontrollpanelen.

2 Fäst en OBD1 eller två scanner till porten och vrida om nyckeln i tändningslåset men inte starta motorn. Den typ av scanner beror på åldern på din bil. Kontrollera bilens handbok för hjälp.

3 Tryck på "OK" och läsa koden. Slå upp koden i bilens servicemanual.

4 service bromsarna enligt problemet diagnostiserats med koden.

5 Fäst OBD scanner tillbaka till hamnen och vrida om nyckeln i tändningslåset igen utan att starta motorn. Tryck på "OK" för att läsa koden och tryck sedan på "Delete" för att rensa bromsvarningsljus.