Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?

Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?
Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?


Cerebral pares är ett tillstånd i nervsystemet som påverkar motorstyrcentra i hjärnan. Som en följd av de skador som uppstår i detta område, är individen ofta oförmögen att kontrollera muskelrörelser, vilket resulterar i både fysiska och sociala svårigheter. I ett försök att bättre förstå hur detta villkor utvecklas, är det bra att fundera över vad forskare har noterat hur cerebral pares effekter normal hjärnfunktion.

Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?


Cerebral pares har ett antal bakomliggande orsakerna, en av de vanligaste är brist på syre till hjärnan under födelseprocess. Syre kan begränsas till följd av moderkakan separation eller abruption bör dystoki, användning av tång eller vakuum under förlossningen eller överskottsmängder av pitocin under födelseprocess. När barnets hjärna är berövas syre, är resultatet hjärnskador. Slutresultatet är utvecklingen av symtom kan klassificeras som cerebral pares.

Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?


Cerebral pares kan också inträffa på grund av genetiska missbildningar som leder till förändringar i den växande hjärnan. Genetiska avvikelser förekommer under utvecklingen av fostrets hjärna kan producera förändringar i struktur och funktion i hjärnan som producerar symptom på cerebral pares. I många fall kan genetiska missbildningar påverkar struktur och funktion i hjärnan inte fastställas förrän efter födseln av barnet.

miljöpåverkan

Hur fungerar Cerebral pares påverkar hjärnan?


Andra variabler som kan påverka hjärnan hos fostret inkluderar miljögifter. Moderns exponering för specifika virus under graviditeten - inklusive röda hund - och exponering av foster av droger eller alkohol kan påverka utvecklingen av hjärnan. Miljögifter kan också spela en roll i hur hjärnan utvecklas, påverkar både struktur och funktion.