Hur man använder en voltmeter för att kontrollera neutral och jord

Hur man använder en voltmeter för att kontrollera neutral och jord


Vägguttag tjäna som ett gränssnitt för konsumenterna att använda el från elbolaget. Om du byter ut ett eluttag, måste du kontrollera att ersätta för att säkerställa att det är korrekt installerat. Ett sätt att kontrollera utloppet är genom att använda en voltmeter eller en digital multimeter. Varje uttag blad i utlopps representerar en elektrisk anslutning, vilket gör det enkelt att avgöra om uttaget är korrekt installerat.

Instruktioner

1 Vrid voltmeter skala till "Volts AC." Placera den negativa (svarta) sond i botten runda uttaget (även känd som "jord") blad. Placera den positiva (röda) sond i den vänstra (neutral) socket blad.

2 Kontrollera mätningen; det bör ange en spänningsskillnad av noll.

3 Ta bort den positiva sonden från den vänstra uttaget blad och placera sonden i den högra (varm) socket blad.

4 Kontrollera mätningen; det bör ange en spänning mellan 110 och 125 volt växelström.

5 Ta bort den positiva sonden från den högra uttaget blad. Ta bort den negativa sonden från den runda sockeln bladet.