Hur man byter RX300 halvljus

Hur man byter RX300 halvljus


Om låg ljuset på din Lexus RX300 bränna ut, bör de bytas ut omedelbart. Att köra din RX300 med en felaktig strålkastare kan leda till en olycka på grund av minskad väg syn eller mötande förare inte kan se din bil. Dessutom har de flesta stater har lagar mot att köra ett fordon med en felaktig strålkastare och du kan få ett citat och böter från de lokala myndigheterna.

Instruktioner

1 Stäng av motorn och öppna motorhuven.

2 Dra strålkastare locket på strålkastarenheten.

3 Kläm den elektriska kontakten för att ta bort den från baksidan av enheten.

4 Ta bort halvljuslampa genom att vrida den moturs. Den låga-beam glödlampa är den större av de två strålkastarnas lampor på strålkastarenheten.

5 Installera den nya lampan med en ren trasa. Rör inte den nya lampan med händerna som olja från din hud kommer att skada lampan. Vrid den nya lampan medurs för att säkra den.

6 Anslut den elektriska kontakten och placera strålkastaren tillbaka locket på strålkastarenheten. Stäng motorhuven.