Hur man använder en Chafer

Hur man använder en Chafer


Buffé tjänstgör vid en middag kan ställas in enkelt med hjälp av slitskydd pannor för att hålla maten varm. Slitskydd pannor använder Sterno bränsle för att värma mat i stället för el. Sterno är både ett varumärke och en gemensam term för en burk bränsle som är gjord av denaturerad alkohol och en gel bindemedel. En veke in i bränslet, när tända släpper en långsam, låg och jämn värme som är idealisk för uppvärmning av slitskydd pannan. Själva slitskydd pan liknar en dubbel panna; magasinet innehåller livsmedels sitter i en bricka med vatten som värms upp av Sterno placerad under vattenpannan och stöds av slitskydd montern.

Instruktioner

1 Ställ chafer stå på en plan arbetsyta. Se till att det inte finns några brännbara föremål i närheten av stativet (staplar av servetter eller pappersmuggar, till exempel).

2 Bänd locken utanför de Sternö bränsle burkar med en skruvmejsel. Placera Sternö burkar i innehavare av slitskydd montern.

3 Fyll slitskydd vattenpannan med en tum vatten. Den slitskydd vattenpannan är den större av de två kastruller medföljer slitskydd set.

4 Ljus de Sternö vekar använder matcher.

5 Ställ in slitskydd vattenpannan på slitskydd ramen.

6 Placera slitskydd livsmedels pan i vattenpannan försiktigt så att inte spilla vatten. Täck maten pannan för att hålla värmen inne.