Radiologi och cerebral pares

Radiologi och cerebral pares


Tecken på cerebral pares ses ofta under de första levnadsåren, men det kan variera från barn till barn, och diagnos måste göras av en läkare. Verktyg som magnetisk resonanstomografi - MR - eller andra typer av röntgen, används för att fastställa en definitiv diagnos.

cerebral pares

Enligt WebMd.com, är cerebral pares ett syndrom som påverkar muskel reflex och samordning, och kan leda till talsvårigheter. Cerebral pares är en av de vanligaste orsakerna till barndomen funktionshinder, och det är ett resultat av en skada på hjärnan som inträffar före eller under förlossningen.

Diagnos genom radiologi

Enligt Mayo Clinic, är radiologiska förfaranden som vanligen används för att diagnostisera cerebral pares. En MR används för att producera digitala bilder av hjärnan, och ett liknande test, som kallas en kraniell ultraljud, ger bilder av hjärnvävnad genom högfrekventa ljudvågor. En datortomografi - CT - skanningen kan användas för att erhålla tvärsektionsvyer av flera områden i hjärnan. Den läkare eller röntgenläkare kommer sedan visa resultaten för att upptäcka där avvikelser ligger.

överväganden

En MR är ganska bullriga, och detta bör förklaras för barnet så att han inte är rädd för ljudet. Alla tester är smärtfri, men beroende på barnets ålder, kan det vara svårt för honom att förstå vikten av att fortfarande hela förfarandet. Om detta blir problematiskt, kommer läkaren att förskriva en lätt lugnande.