Vad händer om min Transmission överfylls med vätska?

Vad händer om min Transmission överfylls med vätska?


Transmissionsolja tjänar tre syften. Detta hala vätska smörjer de rörliga delarna inuti transmissionen. I bilar med automatlåda, kyler det också det inre arbetet och överför kraften från motorn.

Fyllning transmissionsolja

Fyllning transmissionsolja inte kommer att orsaka permanenta skador på din bil. Det kan orsaka vissa ändringar som du kanske märker. Skum och läckage är symptomen på ett överfullt transmission.

luftning

När vätskenivån är för hög, kan den komma i kontakt med rörliga delar. Den normala nivån hos fluiden ligger under dessa delar. De rörliga delarna kan lufta vätskan, vilket får den att skumma och skum. Även om detta kan se ut alarmerande, är det ofarligt.

läckande Fluid

Överfyllning transmissionsolja inte kommer att orsaka tätningar för att bryta, men de kan läcka. Transmissionen ventileras så att trycket inte kommer att bygga på utan tryckutjämning områden. Transmissionsolja kan läcka ut dessa ventiler om det är för högt. Tätningarna högre i överföringen kan också läcka, men dessa plomberingar inte tryck.