Hur man installerar golvbjälkar för nybörjare

Hur man installerar golvbjälkar för nybörjare


Golvbjälkar är viktiga strukturella element i ett hus. De ger stöd för huset och deras storlek och avstånd under husbyggnad är strikt specificeras genom att bygga koder och regler som gäller för ditt område. Installera golvregeln kommer att ta tid och bör göras med extra omsorg eftersom styrkan och hållbarhet på golvet vilar på korrekt installation av reglarna. Med tillräcklig vägledning och rätt material, är det möjligt att installera själv reglarna i grunden för ditt hem golv.

Instruktioner

1 Gör ett arkitektoniskt schema över golvet där du vill placera reglar. Kom ihåg att överväga rör eller andra tjänster som kan köras under golv. Om du inte vet hur man gör ett arkitektoniskt diagram, få hjälp från en licensierad arkitekt. Du kommer att behöva lämna detta diagram till din lokala planeringstavla eller annan byggnad myndighet för att få godkännande för installation reglarna.

2 Behandla trä med väderbeständighet. Med hjälp av en vals, applicera ett skikt av väderbeständighet alla i hela träytan. Applicera så många skikt enligt anvisningar från weatherproofing tillverkaren. När du lägger ditt golv du inte kommer att ha enkel tillgång till reglarna så att bättre förberedda de är innan du lägger, desto färre problem du kommer att ha senare. Låt weatherproofing torka helt.

3 Lägg reglarna på fundamentet. Mät mitten av hela golvet och lägg den första regel där. Nail regeln i grunden. Sedan spika resten av reglarna i 16-tums mellanrum.