Hur man korrekt Starta en RC helikopter

Hur man korrekt Starta en RC helikopter


Flygande RC helikoptrar kan vara en mycket givande hobby för alla åldrar. Dessa små flygplan fungerar nästan precis som deras ursprungliga skala motsvarigheter i termer av fysik och grundläggande mekaniska delar som behövs för att få bort dem från marken. Det är oerhört viktigt att utföra enkla kontroller till en nitro powered RC helikoptrar innan dem att undvika eventuella säkerhetsrisker. Antingen utövar en riktig startrutin kommer att minimera chanserna att du samt närliggande åskådare från att skadas.

Instruktioner

1 Fyll bränsletanken med rätt mängd av glöd bränsle som rekommenderas av RC helikopter dokumentation. Se till att gasreglaget bindningen är fritt från skräp och motorn är inställd till tomgångsläget.

2 Slå på radiosändaren och slå sedan på radiomottagare omkopplaren på RC helikopter. Se till att sändarkontroller är korrekta, särskilt gasreglage och dubbelkolla tomgångsläge på helikoptern igen.

3 Fäst glöd starter fast glödstiftet installerad på motorn. Ansluta den elektriska startmotorn till startaxeln i RC helikopter. Se till att start sitter fast och så rak som möjligt för att undvika skador på startmotorn eller helikoptern vid start.

4 Grip bladen av helikoptern stadigt och aktivera den elektriska starter att vända helikopterns motor. När helikoptern har börjat ta bort glöd starter från motorn, släpp bladen och se till att du och andra avstånd från helikoptern innan tar fart.