Vad händer när en ångpanna exploderar?

Vad händer när en ångpanna exploderar?


När de används och underhålls på rätt sätt, kan ångpannor vara en effektiv källa av värme eller kraft för bostäder, generatorer och maskiner. Däremot kan en dåligt behandlad ångpanna misslyckas eller ens explodera. Medan de flesta moderna ångpannor har många säkerhetsfunktioner för att förhindra explosion, kan äldre eller enklare konstruktioner fortfarande vara i riskzonen. Pann explosioner orsakas ofta av en av flera faktorer.

metall Trötthet

Pannor utsätts för upprepade ändringar i lasten kan utveckla sprickor och andra brister som svar på fluktuerande påkänningar. Dessa kan accentueras av vibrationer, plötsliga förändringar i temperatur och andra förhållanden. Dessa små sprickor bli en svag punkt i pannan, och så småningom tillåta högtrycksånga på insidan för att fly, vilket orsakar en explosion.

väteförsprödning

Väte spröda pannor får inte vara knäckt, tunn eller synliga skador, men de är mycket mindre möjlighet att motstå ångtrycket än pannor i gott skick. Väteförsprödning händer när väteatomer bindning med pannmaterial vid underhåll eller bearbetning av materialet. Härdat och härdade stål är speciellt benägna att detta problem. Minska väte i miljön och ta hand vid svetsning, plätering och reparera pannor kan hjälpa till att förhindra väteförsprödning.

spänningskorrosion

Pannor ibland misslyckas på grund av korrosion av deras struktur. Korrosion kan uppstå på grund av stress, kemisk påverkan eller en kombination av faktorer. Med tiden, tunnar denna process och sprickor pannans sig, vilket skapar en svag punkt som kan explodera vid pannan kommer upp till tryck. Metallurgical konsulter rekommenderar noggrant urval av korrosionsbeständiga pann material för att minska risken för detta problem.

befintliga Brister

En ångpanna kan explodera på grund av en redan existerande fel, antingen i de material som används för att konstruera det eller byggprocessen själv. En bristfällig panna är oförmögen att innehålla den enorma trycket av ångan inuti den, och bryter öppna längs brist. Pannor kan också utveckla brister på grund av grov underhåll, vilket skapar hål eller andra skador i strukturen av pannan.

Överhettning

Detta problem är sällsynt i moderna pannor, som har termostat kontroller för att förhindra överhettning. Men i reproduktion och antika pannor, kan överhettning orsaka vattnet i pannan att blinka till ånga, sätta plötslig, intensiv stress på strukturen av pannan själv. Problemet var vanligt i ångbåtar och lok pannor, och innebar att pannan och dess brand behövde tenderade vid alla tidpunkter.