Hur konvertera Liter till Decameters Cubed

Hur konvertera Liter till Decameters Cubed


Vid mätning volymen av ett objekt eller en vätska, milliliter och kubikcentimeter kan användas omväxlande. I internationella enhetssystemet, allmänt känd som SI, är standard för mätning av volym en kubikcentimeter. En liter, eller 1000 milliliter, är lika med ett kubikdecimeter, eller 1.000 kubikcentimeter. Med hjälp av dessa mätningar som grund, kan du fylla i några enkla beräkningar för att omvandla liter till decameters i kubik. En DEKAMETER motsvarar 10 meter.

Instruktioner

1 Bestäm hur många kubikdecimeter är i liter volym du vill konvertera. Till exempel finns det en decimeter i en liter, så om du vill konvertera 3,5 liter, skulle det vara 3,5 kubikdecimeter.

2 Konvertera antalet kubikdecimeter till kubiska decameters. Det finns en miljon kubikdecimeter per kubikDEKAMETER; Därför skulle du dividera antalet kubikdecimeter med en miljon. Till exempel, om du vill konvertera 3,5 kubikdecimeter till kubiska decameters, dela 3,5 med en miljon till lika 0.0000035 kubik decameters.

3 Kontrollera omvandling med en online volymenhetsomvandlare såsom den som anges i Referenser.