Så här ändrar bakluckan lås på en C4

Så här ändrar bakluckan lås på en C4


Bakluckan lås på en Citroen C4 styrs elektroniskt, liksom många av C4 övriga komponenter. Om bakluckan låset blir felaktig, kan det låsa på oönskade gånger eller inte låsa sig vid alla tidpunkter. En felaktig bakluckan lås kan också leda till att låset inte är lika säkert som det en gång var. Byte av bakluckan låsenheten med en ny låsmekanism kan lösa en majoritet av bakluckan lås problem på Citroen C4.

Instruktioner

1 Ta bort de två skruvarna på höger och vänster sida av bakluckans lås med storleken 27 Torxnyckel.

2 Dra låsmekanismen rakt ut för att ta bort det.

3 Ta bort den gröna anslutningskabeln genom att trycka på frigöringsfliken och dra den rakt ut.

4 Anslut den gröna anslutningskabeln till den nya låsmekanismen genom att trycka in den i kontakten facket tills det låses på plats.

5 Placera den nya låsmekanismen där den gamla var.

6 Sätt i de två skruvarna och dra med storleken 27 Torxnyckel.