Hur du återställer ett Sharp kopiator Meter

Hur du återställer ett Sharp kopiator Meter


Kopiatorer har meter liknar bilens vägmätare, som ger en korrekt sammanställning av de kopior som gjorts på den enheten. Att få en mätare på en Sharp kopiator låter företag vet hur mycket att debitera kunder för kopior eller pappersräkningar. Ibland kan mätaren måste återställas, till exempel när ett företag har mätaravläsningar tilldelats ett enskilt konto och att kontot inte längre existerar. Att veta hur man återställer en Sharp kopiator mätare kommer att hålla reda på lager samt redovisning och fakturering.

Instruktioner

1 Leta reda på pilknapparna på manöverpanel Sharp kopiator. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att välja "Återställ en Acc" och sedan på "OK".

2 Välj enskilt konto med uppåt- eller nedåtpilen. Kontoinformationen visas på LCD-skärmen på kontrollpanelen.

3 Välj läget som du önskar genom att trycka på vänster eller höger piltangent och tryck sedan på "OK".

4 Välj "Ja" genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen och tryck sedan på "OK". Återställ en annan individ konto, om så önskas i steg två till fyra.

5 Tryck på "Back" -knappen flera gånger för att avsluta.

1 Välj "Reset konto" och tryck på "OK". Du kommer att se Återställ en Acc och Återställ alla Acc visas på displayen.

2 Välj "Reset All Acc" genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen och sedan genom att trycka på "OK". Detta val åter sidräkningen för alla konton i samband med Sharp kopiator.

3 Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att välja "Ja" och sedan på "OK".