Hur man tar bort Plywood Flooring

Hur man tar bort Plywood Flooring


Plywood omfattar bjälklag för att skapa en plan och stabil oavslutade yta. Plywood golv, även hänvisad till som undergolv är en standard byggnadsmaterial. Plywood golv fungerar som en bas för andra beläggningar. Hem byggare använder plywood under olika färdiga golv inklusive lövträ, matta och kakel. Skador på plywood från olyckor eller vattenläckor kräver avlägsnande av plywood golvet, liksom en ombyggnad projekt.

Instruktioner

1 Ta bort alla möbler från rummet. Ta bort golvbeläggningar och bas lister från rummet.

2 Hitta spik eller skruv som håller plywood till golvbjälkarna. Börja i det bortersta hörnet av rummet så att du har ett rum utgång finns.

3 Ställ in en skruvdragare för att rotera moturs och placera spetsen på skruvmejseln i skruvhuvudet platsen. Skruva loss skruvarna och ställa bort dem från arbetsområdet. Om spikar håll plywood till golvbjälkarna, fasthållning klo slutet av en hammare under spikhuvudet dra naglarna ur plywood.

4 Lyft plywoodskiva från kanten när du står på en säker bit plywood. Fortsätt att lossa skruvarna eller dra spik och lyft plywood av golvbjälkarna tills ingen plywood kvar över golvbjälkarna.