Hantera nitrat med växter

Hantera nitrat med växter


Nitrathalter kan naturligtvis stiga i vatten i miljöer som akvarium värdväxter på grund av att plantera förfall och brist på lämpliga nivåer av nitrat krävande akvarium flora. Höga nitrathalter kan orsaka en fientlig livsmiljö för en fisk och tillhörande vattenlevande djur i en tank. Du kan hantera nitrathalterna i akvariet med växter även om du aldrig har ägt ett akvarium före eller tidigare försökt att styra mängden och kvaliteten på växter i en undervattensvärld.

Instruktioner

1 Kontrollera ditt akvarium för alger uppbyggnad. Detta är en omedelbar indikator på nitrathalterna till följd av felaktig växt vård i ditt akvarium. Städa upp denna alger på sidorna av akvariet, så att du kan tydligare kontrollera status för dina växter. Använda ett akvarium borste för att skrubba sidan av tanken och avlägsna alger.

2 Observera varje anläggning i akvariet nu att algerna rensas upp och synlighet har förbättrats. Dra ut och städa upp döda växter i ditt akvarium. Detta kommer att hjälpa till att hantera och minska nitrathalterna i din tank.

3 Kontrollera dina andra, friska plantor noga. Även om växterna är friska, kan det finnas döda stjälkar eller blad som behöver tas bort. Dessa ensam kan höja halten av nitrat i din tank, så beskära alla döda delar från växter och ta bort dem från tanken.

4 Lägg till nya anläggningar till ditt akvarium. Se till att dessa anläggningar är friska och saknar döda delar innan de placeras i akvariet. Öka mängden av levande växter i din tank kommer omedelbart fastställa nitrathalterna.

5 Ändra ut vattnet i ditt akvarium. Ändra inte allt vatten på en gång; annars kan du chock din fisk och andra akvarium invånare. Byt ut mer än hälften av din nuvarande vatten. Detta kommer att hålla nitrathalterna låg och vattnet klart.

6 Kontrollera ljusnivåer som når ditt akvarium. Dåliga ljusförhållanden kommer gradvis döda dina växter och skapa förfall som omedelbart kommer att bidra till högre nitrathalter. Flytta ditt akvarium till en ny plats som tar emot mer naturligt ljus. Detta kommer att förbättra hälsan hos dina växter.