Hur man Remagnetize en kompassnål

Hur man Remagnetize en kompassnål


En kompassnål fungerar genom att rikta in sig med jordens naturliga magnetfält. I nästan alla kompasser, är den nord pekar nålen märkt, antingen med färg eller av formen på själva nålen. Men det är en kompassnål en delikat magnetisk instrument, och det är möjligt för polerna att bli återförs om kompassen bringas i nära kontakt med en annan magnet. Om detta händer måste du remagnetize kompassen med hjälp av en stark magnet.

Instruktioner

1 Placera kompassen på en plan, stabil yta som är vänd uppåt.

2 Placera sydpol av magneten direkt ovanpå nålen. Dra magneten långsamt utmed längden av nålen mot norr-märkta änden.

3 När du når kanten på kompassen, skjut magneten längs sidan av kompassen. Dra magneten från kompassen.