Hur man byter filter på en Sony projektor

Hur man byter filter på en Sony projektor


Sony rekommenderar att byte av luftfiltret i dess videoprojektorer varje gång du byter projektorlampan. Att misslyckas med att byta ut luftfiltret kan leda till att projektorn går varmare, plats extra belastning på sin filtrering och ventilationssystem, och minskar livslängden på projektorlampan eller projektor. Lyckligtvis är ganska lätt att ersätta ersätta en Sony projektorns luftfilter. Konsultera projektorns bruksanvisning för information om vilket filter du behöver beställa som en ersättning, som inte alla Sony projektorer använder samma luftfiltret.

Instruktioner

1 Stäng av och koppla Sony projektor. Vänta minst en timme för projektorn svalna om det har varit i bruk.

2 Vänd projektorn upp och ned och placera den på duken.

3 Lossa projektorns luftfilterlocket med stjärnskruvmejsel och ta bort skyddet. Luftfilterlocket är den långa, smala panel nära framsidan av projektorn.

4 Dra ut luftfiltret försiktigt från sin bostad, noga med att inte släppa någon damm i projektorn.

5 Sätt den friska luftfiltret i luftfilterhuset. Rör inte projektorns fläkt medan du gör det.

6 Sätt tillbaka luftfilterkåpan och skruva.

7 Vänd projektorn tillbaka över och torka damm från ventilationshålen med en mjuk trasa. Projektorn är nu klar att användas igen.