Hur man ansluter en dator HDMI-utgång till en analog TV

Hur man ansluter en dator HDMI-utgång till en analog TV


High Definition Multimedia Interface (HDMI) är en av de vanligaste typerna av kablar för att ansluta en enhet till en TV, eftersom förutom att stödja HD video, stöder också den kryptering som moderna HD-innehåll använder för att förhindra olaglig kopiering. Om du har en dator med en Blu-ray-enhet eller bara vill spela spel på din TV med högsta bildkvalitet möjligt, kan du uppnå bästa resultat med hjälp av en HDMI-anslutning om datorn och TV båda har denna anslutning finns.

Instruktioner

1 Sätt ena änden av HDMI-kabeln till datorns HDMI-port. Om kontakten på änden av kabeln har en pil på ena sidan, in kabeln med pilen uppåt. Om datorn har en vertikal HDMI-anslutning, sätt i kabeln så att den sida av kontakten som är böjd vänd åt samma håll som den böjda sidan av HDMI-porten.

2 Sätt i den andra änden av HDMI-kabeln till TV: ns HDMI-port med samma teknik som i steg 1. Om din TV har flera HDMI-portar, kan du använda någon.

3 Vrid TV: n och datorn. Om datorns videoutgång inte visas på TV: n automatiskt, leta efter en "Video Input" knappen på TV: ns fjärrkontroll för att växla till videoingången HDMI