Fördelarna och nackdelarna med en skoluniform

Fördelarna och nackdelarna med en skoluniform


Även bära skoluniform är vanligt inom privata skolor, har det varit en kontroversiell fråga för statliga skolor. Föräldrar, lärare och elever har sina egna åsikter om huruvida uniformer bidrar till en mer produktiv inlärningsmiljö. Varje skola i USA utser sin egen specifika klädsel, säger EducationBug.org. Strikta koder har lett till rättsfall som involverar studenter skickas till förvar eller utvisas på grund av sin klädsel.

Fördel: Standardisering

Skoladministratörer kan se uniformer som ett sätt att standardisera klädsel och att eliminera en suddig linje mellan acceptabla och oacceptabla kläder, enligt EducationBug.org.

Nackdel: Ström

Motståndarna anser uniformer är bara ett sätt för skoladministratörer att alltför utöva sin auktoritet över studenter, rapporterar EducationBug. Skolatjänstemän, argumentet går, vill undvika ansvaret för införande av ett korrekt klädsel.

Fördel: Unity

Skoluniform placera alla elever på samma nivå. Du kan inte skilja mellan de rikare och fattigare studenter från sina kläder. Detta eliminerar också behovet för föräldrar att köpa sina barn de coolaste, märkeskläder för att passa in och undviker mobbning elever som bedöms av vad de har på sig.

Nackdel: Självbild

På baksidan, studenter förlorar sin individuella identitet genom att inte tillåts att uttrycka sig genom sitt utseende. Detta kan leda eleverna att uttrycka sig på andra olämpliga sätt, till exempel genom beteende, att skapa sina egna identiteter.

Fördel: klickbild

Att alla elever klär samma undviker frågan om klick och gängmedlemmar som kan klä samma eller bära vissa färger för att göra ett uttalande och visa enighet.

Fördel: Spirit

Vissa tror uniformer skapa en mer enhetlig, harmonisk grupp studenter med ett gemensamt syfte och identitet. Uniformer förbättra skolar ande, säger en artikel om GreatSchools.org.

Nackdel: Mångfald

Andra tror uniformer tvinga studenter att undvika att hantera det faktum att människor uttrycker sig på olika sätt. Uniformer kväva förekomsten av mångfalden inom skolor och inte lära barn att människor kan vara annorlunda och komma överens.

Fördel: Säkerhet

Inkräktare och besökare på campus är mycket lättare att upptäcka och hålla ett öga på när alla studenter är klädd samma. Eleverna är också mycket lättare att hålla reda på och övervaka på studiebesök, enligt EducationBug.

Nackdel: Ekonomi

Att köpa skoluniformer kan skapa en extra börda på familjer som redan kämpar med ekonomin. Rivna eller förlorade uniformer måste bytas ut.