Hur man återställer B Service på en 2007 Mercedes Benz C350

Hur man återställer B Service på en 2007 Mercedes Benz C350


2007 Mercedes Benz C350 har två inbyggda underhållsscheman som en del av den inbyggda datorsystem. A Serviceschema avser grundläggande underhåll. The B Serviceschema avser utökad service. Ett planerat underhåll påminnelse visas på kontrollpanelen börjar ungefär en månad innan nästa underhållsservice beror som beräknas av datorn. En Mercedes-Benz-återförsäljare utför planerat underhåll återställs serviceindikatorn. Men om underhållet utförs av en tekniker som inte noll indikatorn, kan det göras manuellt.

Instruktioner

1 Sätt i nyckeln och tändningen till läge "I".

2 Tryck på skärmknappen på multifunktionsratten tills "B Service" meddelande visas.

3 Håll återställningsknappen till vänster i kombiinstrumentet tills "B Service" meddelandeåterställs.