Hur man använder en EpiPen

Hur man använder en EpiPen


Anafylaxi är en allvarlig, livshotande kroppsreaktion för ett allergen. Omedelbara åtgärder vid första tecken på anafylaktisk chock är kritisk eftersom anafylaxi kan vara dödlig. EpiPen autoinjektor innehåller en dos av adrenalin som vänder effekterna av anafylaxi. Lär dig att använda EpiPen att stoppa anafylaktiska reaktioner.

Instruktioner

1 Besök med din primärvårdsläkare eller allergolog att diskutera när och hur man använder EpiPen. Fråga om han har en praxis injektor och använda den i hans närvaro så att du administrerar EpiPen korrekt.

2 Ta bort den gula eller gröna locket från EpiPen väska och ta bort injektorn. Håll i pennan med svart spets nedåt.

3 Ta säkerhetsutlösningen bort av autoinjektor med andra handen. Detta ligger på änden motsatt svart spets.

4 Placera pennan på utsidan av låret och stadigt jab pennan i låret vid en rät vinkel. Håll den där i 10 till 15 sekunder.

5 Ta bort pennan från låret och omedelbart ringa 911. Säg operatören du har administrerat adrenalin och ambulans bör ta mer adrenalin att administrera (inte alla EMT enheter bära tillräckligt epinefrin).

6 Placera den använda autoinjektor i säkerhetsbevisningen och ta den med dig till sjukhuset för korrekt avfallshantering.