Hur man hittar vinklar med en tumstock

Hur man hittar vinklar med en tumstock


Hem byggnad och reparationsarbeten handlar ofta med vinklar. Rörmokare och snickare måste arbeta med och runt dessa vinklar, och med ersätta rör som skall böjas i en vinkel för att passa. Den tumstock är ett vanligt verktyg för att mäta längd, men det kan också användas för att mäta dessa vinklar på språng.

Instruktioner

Hur hittar man vinkeln med en tumstock

1 Ta ut din tumstock. Pull öppna de två första segmenten av linjalen. Håll öppna segmentet av linjalen mot den vinkel du vill mäta.

2 Böj det första segmentet för att matcha vinkeln. De första och andra segmenten kommer att fungera som spegelbilder av din vinkel.

3 Dra ut det tredje segmentet. Tappa inte bort din vinkel när du öppnar det här segmentet.

4 Vik det andra segmentet i tills spetsen på linjalen vidrör det tredje segmentet. Ta del av numret detta berör. Vik upp din härskare.

Åter hitta den vinkel du Mätt

1 Dra ut de tre första segment av tumstock. Vik det andra segmentet i sig själv. Samtidigt böja det första segmentet in i sig själv.

2 Passa in änden av linjalen med det nummer som du noterade när först matchar den vinkeln.

3 Dra ut det andra segmentet av linjalen. Spåra din vinkel från linjalen.