Säkerhetsåtgärder vid användning av elektriska apparater

Säkerhetsåtgärder vid användning av elektriska apparater


Elektriska apparater är en viktig del av våra liv. Från dammsugare till elverktyg till köksprylar, de gör ett brett spektrum av arbetsuppgifter enklare. Elektriska apparater måste passera rigorösa säkerhetskontroller för att göra den till marknaden. Ändå är det viktigt att följa några grundläggande försiktighetsåtgärder när du använder dem.

Kontrollera om skador

Elektriska apparater är mest farliga när de inte fungerar korrekt. Alla apparater ska kontrolleras regelbundet för tecken på skador. Slitna sladdar, blockerade luftintag och andra slitage kan leda till risk för överhettning, elektriska stötar eller brand. Vissa problem kan identifieras med en snabb visuell inspektion. Till exempel bör en apparat som har exponerade trådar på dess nätkabel inte användas, medan sveda märken kan indikera överhettning. Punkter som är i konstant användning på arbetsplatsen bör genomgå regelbundna säkerhetsinspektioner av en elektriker.

styr~~POS=TRUNC kablar~~POS=HEADCOMP

Nätsladdar eller datakablar sträcker sig över golvet är en av de mest betydande säkerhetsrisker förknippade med elektrisk utrustning. Resor och faller är en viktig orsak till skada både i hemmet och på arbetsplatsen, och dåligt säkrade kablar en viktig bidragande orsak till denna fara. Där det är möjligt, bör kablar buntas ihop och hållas borta från gångtrafik. När en kabel är oundviklig, bör användare vara medvetna om sin position hela tiden.

farliga miljöer

Även elektriska apparater som är i perfekt skick kan vara farlig när den används i en osäker miljö. Badrum och andra fuktiga miljöer är särskilt farliga platser att använda elektrisk utrustning på grund av farorna med att kombinera vatten och elektricitet. Eftersom vatten är en så bra ledare, kan det orsaka kortslutningar och farliga stötar om det blir till elektrisk utrustning. Som ett resultat, bör icke-vattentäta elektriska apparater aldrig användas i en miljö där de kan interagera med vatten.

Andra säkerhetsregler

Många grundläggande säkerhetsåtgärder för elektrisk utrustning är rutin. Till exempel bör elektriska apparater aldrig vara frånkopplad genom att dra i sladden, som kan skada sladden eller kontakten. Pluggen bör avlägsnas vid uttaget. Apparater ska stängas av vid uttaget när den inte används, både för att minska energiförbrukningen och för att minimera risken för brand. Även om grenuttag kan vara användbart bör användare vara noga med att inte köra alltför många apparater från ett enda uttag.