Så här uppdaterar PRL för MetroPCS

Så här uppdaterar PRL för MetroPCS


Preferred Roaming List, även känd som PRL är en lista över frekvensband som telefonen får åtkomst till hela landet. PRL styr telefonen för att komma åt en viss band över en annan först. Om denna signal är svag, kommer den att styra den att få tillgång till en annan signal från en annan mobiloperatör som kan resultera i roamingavgifter. PRL lagras i telefonens minne. Du kan uppdatera PRL i en MetroPCS mobil enhet genom att ansluta till telefonens uppdateringsfunktionen.

Instruktioner

1 Slå på MetroPCS telefon.

2 Dial "* 228" på telefonen.

3 Välj alternativ 2 och följ instruktionerna för att uppdatera telefonen.