Hur man drar en tunnel som leder till en ljus

Hur man drar en tunnel som leder till en ljus


Ljuset i slutet av tunneln är en vanlig metafor för passage över från liv till livet efter detta. Det är också bara en vanlig syn vid körning genom en tunnel eller under en överfart. Nyckeln till att lära hur man drar en tunnel med ett ljus i slutet av det är skuggning, vilket kommer att skapa mörkret som behövs för att se ljuset samt skapa djup och avstånd i tunneln.

Instruktioner

1 Rita en stor upp och ner U. Connect ändarna av U med en horisontell linje.

2 Rita en liten upp och ner U ovanpå och i mitten av den horisontella linjen.

3 Förläng slutlinjerna i stora U ner. Längden av förlängnings linjerna vara samma höjd som den lilla U eller bara lite större.

4 Anslut ändarna av förlängningslinjer till slutledningarna i den lilla U med diagonala linjer. Radera den horisontella linjen från den inre kanten av den stora U till den yttre kanten av den lilla U.

5 Rita en U-form runt och parallellt med den större U-form. Ansluta ändarna av U-linje med korta horisontella linjer som sträcker sig ut längre än den yttre U-form. Förläng ändarna av diagonala linjer ut till samma avstånd som de horisontella linjerna. Skapa en vertikal streckad linje i mitten av diagonala linjer med streck blir mindre eftersom de nära den lilla U.

6 Shade med sidan av din penna från den inre kanten av det första U dras till den yttre kanten av den lilla U. Även nyans mellan de diagonala linjer från basen av den lilla U till ändarna av den större U.