Hur man testar en 12-volts RV batteri med en multimeter

Hur man testar en 12-volts RV batteri med en multimeter


RV batterier har ännu högre krav ställs på dem än vad vanliga bilbatterier. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera tillståndet hos dessa batterier, så att du inte blir utan ström när du är på väg. Ett fullständigt test av en 12-volts batteri bör innehålla ett belastningsprov och specifik vikt test av elektrolyter, men en preliminär kontroll av spänningen med en multimeter kan signalera om batteriet är låg på spänning och behöver ytterligare tester.

Instruktioner

1 Stäng av RV motorn och se till att inga system som drar ström från batteriet körs.

2 Anslut den positiva ledningen från multimetern till den positiva polen på batteriet. (Anslut inte över toppen av batterikabelklämmor här och i steg 3 nedan, utan ansluter direkt till terminalerna. Detta är så att kablarna inte kommer att påverka spänningsavläsningarna.)

3 Anslut minuskabeln från multimetern till den negativa polen på batteriet.

4 Ta del av spänningen behandlingen av multimeter. Se tillverkarens specifikationer, men en frisk 12-voltsbatteri bör brukar läsa minst 12 volt, och ibland så hög som 12,9 volt.