Hur man tar bort en termostatventil

Hur man tar bort en termostatventil


En integrerad del av en motors kylsystem är radiatorventilen, ofta hänvisad till som en termostat. Termostaten är placerad mellan motorn och den övre kylarslangen. Även om ventilen är en del av kylsystemet, är termostatens arbete faktiskt att värma motorn. Ventilen hjälper denna process genom att förhindra att kylarvätska når motorn tills motorn är varm. Vid den specificerade temperaturen, öppnar ventilen då. Det är av denna anledning som en defekt ventil resulterar vanligtvis i överhettning. Du kan testa din ventil, men måste ta bort det att göra så.

Instruktioner

1 Låt motorn svalna sedan vrida kylarlocket moturs för att ta bort den. Observera att vissa lock har en spak som först måste höjas innan locket kan vridas.

2 Lossa petcock pluggen på botten av radiatorn med en skiftnyckel och tillåta kylaren vätska att rinna ut i en hink tills vätskenivån sjunker under den övre kylarslangen, som betraktas genom kylarlocket öppningen.

3 Följ övre kylarslangen från kylaren till motorn. Notera att slangen fäster vid en slangkoppling. Denna montering kallas också termostathuset, eftersom det döljer termostaten.

4 Demontera skruvarna som håller fast termostathuset till motorn med en skiftnyckel, sedan dra kåpan bort från motorn för att exponera termostaten.

5 Lyft termostaten ur motorn.