Hur säkra Dusch Ventiler

Hur säkra Dusch Ventiler


När säkra en dusch ventil mellan två vertikala väggreglar, använd en 2-av-4-tums hjälpare ombord. Denna bräda kommer att spänna över avståndet mellan reglarna. När 2-av-4 är fäst, är skruvar placeras genom dusch ventilens förborrade facket för att säkra den till styrelsen. Dessa steg är för en dusch ventil som redan har dryckestråg.

Instruktioner

1 Mät avståndet mellan varje vertikal vägg stud där dusch ventilen ligger med ett måttband. Överför denna mätning till 2-by-4-tums timmer för att ange var att skära.

2 Skär 2-by-4 till den längd som behövs, med hjälp av en cirkelsåg. Se till att virkes ändar skärs torg och även för att skapa en tät passning.

3 Satsa 2-av-4 direkt mellan de vertikala reglarna. Center 2-av-4 bakom duschventilen med den breda ytan vilar mot baksidan av ventilen. Dubbelt upp 2-av-4 med en annan ände till ände om det inte är tillräckligt bred för att helt säkra dusch ventilen.

4 Hammer 16-öre spikar genom varje väggregel direkt i 2-av-4 som placerades mellan dem. Infoga två spikar i vardera änden av två-av-4 stödskivan.

5 Placera skruvarna genom dusch ventilens förborrade slots. Skruva fast fäst in 2-av-4 stödskivan med en elektrisk skruvdragare.