Vad som anses vara en juridisk signatur?

Vad som anses vara en juridisk signatur?


I allmänhet är en juridisk signatur en handskriven märkning avsedd att identifiera en individ och försäkrar att hon håller med villkoren i dokumentet hon signering. Juridiska signaturer är oftast handskrivna och kan tryckas skrivna i kursiv eller bara en symbol. För att vara laglig måste en signatur kunna hänföras till en individ.

Avsikt

Att vara lagliga, bör en signatur göras utan tvång, hot eller tvång.

Elektronisk

I många fall är elektroniska signaturer anses rättsligt bindande. Elektroniska signaturer kräver ofta verifiering av undertecknarens identitet genom att be om en personnummer eller annan identifierande information.

analfabeter

En analfabet person får använda ett "X" eller andra förenklade märkning som juridisk signatur.

Initialed signaturer

Om någon är oförmögen eller på annat sätt inte fysiskt omöjligt att underteckna ett dokument, kan en tredje part ta fram en juridisk signatur på den skadelidandes räkning genom att underteckna den ursprungliga partens namn och som paraferades den.

notarie signaturer

Många affidavits, medgivanden och avtal måste utföras i närvaro av en notarius publicus för undertecknande att vara laglig.