Hur man försegla hål i plåttak

Hur man försegla hål i plåttak


Svag skador på skydds galvaniserade beläggningen av tenn tak kan leda till rost bildas på ytan av plåttak. Med tiden kommer rost skapa ett hål genom din plåttak, så att vatten läcker in i ditt hem. För att undvika långvarig vattenskador på strukturen av ditt hem, måste du reparera och täta hålen som bildats i plåttak. Vid reparation och tätning din plåttak, måste du använda material som inte kommer att skadas av solljus.

Instruktioner

1 Ställ förlängning stege mot en takfot av ditt hus som inte har regnränna. Se till att förlängning stege sträcker sig åtminstone tre fot utanför takfoten av taket så att du en säker ingång och utgång.

2 Spraya aerosol rost omvandlaren över hålet för att stoppa rost från att sprida sig på ytan av plåttak.

3 Applicera ett tunt skikt av akrylbeläggningen på ytan av plåttaket med målarpensel.

4 Använd en sax för att klippa en bit av polyesternät som täcker ett område fyra inches större än hålet i plåttaket.

5 Ställ in polyestern mesh in i skiktet av akrylbeläggning och tillämpa ett annat lager av akrylbeläggning över polyesternät för att bädda in den i taket.

6 Undersök reparationsområdet för att säkerställa att hålet är tätat. Om du märker några tomrum i reparationsområdet, tillämpa ytterligare akrylbeläggning till området för reparationen.