Hur man reparerar en cykel Axle

Hur man reparerar en cykel Axle


På grund av fysikalitet cykling kan cyklar uppleva en hel del slitage under en kort tidsperiod. För att hålla dig säker medan ridning en cykel, är det viktigt att hålla koll på din cykel underhåll. Cykla med en böjd eller skadad cykel axel, även känd som en "spett," kommer att leda till att hjulet för att rotera ojämnt. Lyckligtvis kan du byta en cykel axel i ett par enkla steg.

Instruktioner

1 Släpp snabbkopplingsspaken. På änden av axeln eller "spett" av cykeln är en hävarm känd som "snabbfrigöringsspaken." Denna spak gör det möjligt att snabbt ta bort komponenter från din cykelhjulet och även få tillgång till axel. Leta reda på spaken på slutet av cykelns hjulaxeln och vrid den moturs för att lossa den.

2 Skruva axellocket. Axellocket är beläget på den andra sidan av axeln, mittemot snabbfrigöringsspaken sida. Använd dina händer eller en skiftnyckel för att skruva axellocket tills det släpper trådarna från axeln.

3 Rengör axeln. Om axeln inte är böjd och helt enkelt behöver rengöras, ta en ren trasa och lite vatten och sedan gnugga bort smuts eller grime bort.

4 Byt ut din axel. Om axeln är böjd måste du ersätta det. Ta bort den skadade axeln och skjut ersättnings axeln i hjulet. Sedan, skruva på axellocket och dra åt med skiftnyckel. Därefter dra åt snabbfrigöringsspaken genom att vrida den medurs.