Hur du återställer ett MPC 1000

Hur du återställer ett MPC 1000


MPC 1000 är en kompakt sampler och sequencer utformade och säljs av Akai. Det mesta av arbetet görs på enheten sparas till en extern compact flash-kort. De ursprungliga fabriksinställningarna för MPC 1000 lagras i det interna minnet och kan nås när som helst. Om enheten inte fungerar av någon anledning, kan återställa fabriksinställningarna vara ett bra sätt att avgöra vad problemet är - och kan även fixa det helt och hållet.

Instruktioner

1 Stäng av "Power" knappen på baksidan av enheten. Koppla det i 30 sekunder till en minut sedan in den igen.

2 Håll "Radera" knappen till höger på frontpanelen och vrid "Power" -knappen igen.

3 Håll "Erase" och "Power" -knappen tills skärmen slås på. Displayen visar "MPC1000 (## MB installerat)" om detta har gjorts på rätt sätt. Fabriksinställningarna har nu återställts och enheten återställs.