Hur du ansluter två tvättmaskiner

Hur du ansluter två tvättmaskiner


Tvättmaskiner ansluta till tvättstugan med två vattenförsörjnings slangar, en dräneringsslang och en elektrisk sladd för vägguttaget. Med en typisk hem installationen, tvättstuga utrustad med en uppsättning av vattenventiler och ett avloppsrör. Om du behöver koppla in två tvättmaskiner, göra en resa till järnaffären för material som låter dig ändra anslutningar för ett par brickor.

Instruktioner

1 Stäng av vattnet i tvättstugan genom att vrida ventilvreden på väggen medurs tills tight.

2 Fäst varmvattenslangen från varje tvättmaskin till kontakterna på vattenslangen T-ventil. Dra åt med tång.

3 Anslut den återstående kopplare på T-ventilen till varmvattenventilen i tvättstugan och dra åt med en tång.

4 Anslut kallvattenslangen från varje bricka till den andra T-ventil och sedan bifoga till kallvattenventilen i tvättstugan.

5 Skjut en rund klämman över varje ände av en 1/2-tums diameter Y-slang. För in avloppsslangen från varje bricka i Y-slangen och dra åt klämmorna med en skruvmejsel.

6 Sänk den andra änden av Y-slangen i avloppsröret i tvättstugan.

7 Öppna vattenventiler i tvättstugan för att släppa vatten till två apparater.