Kännetecken för Impressionism Målningar

Kännetecken för Impressionism Målningar


Impressionistiska konstverk lever med färg, rörelse och ljus. Impressionist målningar kännetecknas av korta, oregelbundna penseldrag; av levande, oblandad färg; och vaga eller ofullbordade former. Dessa målningar ägna särskild uppmärksamhet åt kvaliteten på ljuset, vilket gör skuggor och högdagrar med ren färg, snarare än neutrala toner av svart, vitt eller grått. Impressioniststilen utvecklades i opposition till Akademiska måleri, som var accepterade stil av tidsperioden, det sena 19th century.

Rise of Impressionism

År 1874, en grupp konstnärer i Frankrike beslutat att sätta på en utställning av målningar som hade förkastats av Konstakademien i Frankrike. Målningarna hade förkastats eftersom de inte passar acceptabel stil Academic målning som Akademin gynnas. Academy konst var mycket realistisk ut, eller föreställande. Färger var dämpad, målningarna var oftast skapas i en studio, och avslutade arbeten var mycket snyggt och komplett. De avvisade målningarna var mycket annorlunda. Färger var ljusa och intensiva, målningarna ofta skapat utomhus, och formerna var "impressionistiska" och verkade opolerad och ofullständig. Dessa var de första impressionistiska målningar.

Penseldrag och rörelse

Korta, grov och texturpenseldrag är några av de mest slående egenskaperna hos Impressioniststilen. De spridda penseldrag verkar tank, även slarvig, men denna teknik var ett avsiktligt försök att skapa en känsla av rörelse och spontanitet i målningarna som reflekterade intensiteten i det moderna livet. Färg skulle också läggas på tjockt för att skapa tredimensionella strukturen. Detta läggs till känslan av animation och drama karakteristisk för impressionistisk målning.

ofullbordade Forms

En annan egenskap hos impressionistiska målningar är otydlig, suddig eller drömlik rendering av formulär. Konturerna av föremål ibland förbli ofullständig. Detta medför målningarna att se annorlunda ut när du flyttar mot eller bort från dem; ditt sinne kompenserar för impreciseness av formulären. Till skillnad från stilla och statiska Academic stil målningar, impressionistiska målningar ändras beroende på avståndet och perspektiv.

Färg och Ljus

Impressionisterna arbetade ofta utomhus och de ägnat särskild uppmärksamhet åt egenskaperna hos ljus. De använde ofta outspädd, levande färger för att närma nyanser av föremål i naturligt solljus. Nya typer av färg utvecklades under denna period och de nya, aldrig tidigare sett färger användes fritt av impressionisterna. Färgen ofta till områden med skugga, snarare än nyanser av grått som tidigare stilar. Detta skapade en lysande effekt som framkallade, snarare än imiteras, naturens färger.