Hur man öppnar en lockshield ventil

Hur man öppnar en lockshield ventil


Lockshield ventiler används i avlopp att öppna och stänga vattentillförseln till radiatorer, effektivt stänga av dem på eller av. Ventilerna är vanligtvis belägen i rörledningen intill kylaren, och kan identifieras genom närvaron av en insexnyckel bult. Du kanske vill öppna lockshield radiatorventiler att slå på radiatorerna på kontoret som vinter eller en period av svalt väder metoder. Låt ungefär en minut för varje ventil.

Instruktioner

1 Leta reda på ventilen nära golvlisterna där rörledningen kommer in i kylaren.

2 Sätt en # 6 insexnyckel i skruven i ventilen. Alternativt, rotera skruvlocket medurs.

3 Vrid bulten medurs några gånger för att öppna ventilen. Vatten kommer att börja komma in i kylaren.

4 Stäng ventilen genom att vrida insexnyckel moturs tills tight.