Hur man programmerar en Sanyo Remote om jag inte har koden Instruktionsblad

Hur man programmerar en Sanyo Remote om jag inte har koden Instruktionsblad


Universella fjärrkontroller kan styra alla dina audio / video-komponenter. Men olika fjärrkontroller har olika metoder för programmering. Du kan programmera äldre Sanyo universalfjärrkontroller bara genom att använda särskilda koder som tilldelats enheter från olika tillverkare. Du kan programmera vissa nyare Sanyo TV fjärrkontroller för att styra andra enheter, ibland utan att ange tillverkarens koder. Men med någon typ av fjärr processen innebär mer ansträngning när du inte först har rätt koder.

Instruktioner

erhålla Codes

1 Besök Sanyo hemsida för att få enhetskoder för din universalfjärrkontroll. Från hemsidan, klicka på fliken "konsument" och klicka på länken för "tv." Klicka på "fjärrkontroller". Rulla ned till länken för "Bruksanvisningar".

2 Hitta din exakta modell av produkten och fjärrkontrollen. Tv är sorterade efter år och modellserie; universalfjärrkontroller är i ett separat avsnitt längst ned på sidan. Klicka på länken för din modell för att komma åt den manuella.

3 Hitta programkoder den enhet du vill styra. De är sorterade efter typ av enhet och tillverkare.

4 Håll knappen för den typ av komponent som du vill programmera (till exempel videobandspelare eller DVD) när du skriver in det första noterade koden. Antalet siffror i koderna kommer att variera. Släpp knappen anordningen; lampan blinkar fem gånger om koden accepterades, och inte blinkar om det inte var. Om nödvändigt, upprepa processen med nästa noterade förrän ett koden accepteras.

Code Search

1 Slå på den enhet som du vill programmera fjärrkontrollen för att. Tryck på lämplig knapp enhet (t ex TV eller video) på Sanyo fjärrkontrollen för att initiera kodsökningen. Inte alla fjärrkontroller erbjuder denna möjlighet.

2 Håll "Set" knappen tills LED-indikatorn blinkar två gånger. Ange "991" på det numeriska tangentbordet; indikatorn kommer återigen att blinka två gånger.

3 Tryck på gruppnummer för din typ av enhet, som är "0" för kabel- och satellitmottagare, "2" för videobandspelare och DVD-spelare, eller "3" för ljudkomponenter såsom mottagare och cd-spelare.

4 Rikta fjärrkontrollen mot enheten och tryck på "Ström". Fjärrkontrollen kommer att börja skicka koder lagrade i sitt system till enheten; tryck på "CH +" upprepade gånger för att få fjärr try tilläggsnummer; tryck på "Set" för att spara koden när enheten svarar genom att stänga av. Indikatorlampan blinkar två gånger för att bekräfta den sparade koden.