Främre horn cellsjukdom

Främre horn cellsjukdom


Främre horn cell sjukdom är en neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i ryggmärgen. Sjukdomen påverkar frivilliga skelettmuskler i muskelsystemet.

Bakgrund

Det nationella institutet för neurologiska sjukdomar och stroke (NINDS) klassificerar främre horn cellsjukdom som en form av spinal muskelatrofi (SMA). Anteriora hornceller är nervceller (även kallade motomeuroner) belägna i den grå substansen i ryggmärgen. Dessa celler är ansvariga för att hjälpa människor att göra rörelser såsom promenader eller äta. De motoriska nervceller (nervceller eller främre hornceller), därför styr de frivilliga "rörelser i armar, ben, bröst, ansikte, hals och tunga."

symptom

Eftersom främre horn cellsjukdom (spinal muskelatrofi) påverkar nervcellerna som är ansvariga för kroppsrörelser kan föregångare till sjukdomen inkluderar svår minskad muskeltonus, minskade benrörelser, brist på muskelreflexer, kropps darrningar, svårt att äta och dricka, andning problem eller oförmåga att stå, gå, eller klättra steg.

Orsaker och risker

Anledningen till detta nervsjukdom är inte känd. Men NINDS rapportera detta neurologisk sjukdom är "vanligare hos män över 40 än hos kvinnor." Dessutom, barn är känsliga för främre horn cellsjukdom och indikatorerna är "närvarande vid födseln eller innan de lär sig att gå."

Diagnos

Det finns inga särskilda tester för att diagnostisera främre horn cellsjukdom. NINDS konstaterar att de symptom som förknippas med denna sjukdom liknar andra sjukdomar. Däremot kan en neurologisk undersökning bedöma motoriska och sensoriska färdigheter, nervfunktioner, hörsel och tal, syn, koordination och balans, mental status, och humörsvängningar leda läkare till en diagnos.

Behandling

Det finns inget botemedel eller standardbehandlingsform för främre horn cellsjukdom.