Hur till karbonat öl med CO2

Hur till karbonat öl med CO2


När ölbryggning, finns i allmänhet två sätt till karbonat öl. En metod kallas sugande och innefattar tillsats av socker och / eller jäst för att flaskan eller fatet. Jästen kommer att förbruka sockret och producera koldioxid, vilket sålunda karboneras öl. Den andra metoden är "force karbonatisering" med hjälp av trycksatt koldioxid. Med en given mängd av koldioxidtryck i öl kärlet, kommer gasen att upplösas i öl och karbonat den. Kraft karbonatisering kan åstadkommas enkelt hemma med små kaggar och en flaska med komprimerad koldioxid.

Instruktioner

En helt ren och desinficera insidan av fatet. Detta är ett kritiskt steg och kan inte hoppas över. Du kan köpa sanitetslösningar på lokal ölbryggning butiker eller online hemifrån brygga leverantörer.

2 Tillsätt 5 liter öl till fatet. Försök att inte plaska öl eftersom detta kommer att blanda syre i öl och kan ändra smaker.

3 Skruva på locket till fatet och bifoga ett luftrör från utloppet ventilen på koldioxid burken till intaget på fatet.

4 Sätt på koldioxid och låt tryckuppbyggnad i fatet under ca en minut.

5 Öppna tryckavlastningsventilen på fatet för att spola eventuellt syre. Syre kan förändra smaken av öl så du vill ha så mycket av det ur fatet som möjligt.

6 Ställ in trycket av koldioxid kapseln till det önskade trycket. Hur mycket tryck du behöver beror på temperaturen av öl och hur mycket kolsyra du vill, som mäts i volymer. En bra mängd kolsyra för de flesta öl är 2,5 volymer. Om du karbonat öl i kylskåp inställt på 4,44 grader C, vilket är att föredra till rumstemperatur, behöver du 11-12 psi.

7 Lämnar koldioxidtryck på, låt fatet sitta i tre dagar. Koldioxiden kommer att lösa sig i öl.

8 Stäng ventilen på fatet och stänga av koldioxidtryck från kapseln. Efter detta kan du koppla bort luftledningen. Ölet är nu kolsyra.