Hur man återställer en Toyota Oil ljus

Hur man återställer en Toyota Oil ljus


Toyota är utrustad med ett oljebyte påminnelse ljus för att säkerställa oljan får ändras med jämna mellanrum. Detta är en stor funktion för upptagen bruksbil som tar sin Toyota till en "oljebyte" butik. Gör-det-självare som gör sina egna oljebyten hemma borde veta hur man stänger av underhåll ljus efter varje serviceintervall samt.

Instruktioner

1 Sätt in nyckeln i tändningslåset och vrid den till "kör" -läge. Do startar inte bilen.

2 Observera vägmätare fönstret under hastighetsmätaren. Tryck på knappen bredvid den så att den är på sammanlagd körsträcka och inte trippmätaren.

3 Stäng av tändningen. Tryck på den svarta plast switch som ändrar vägmätare till trippmätaren. Håll brytaren och vrid tändningsnyckeln tillbaka till "kör" -läge.

4 Håll brytaren nere i fem till tio sekunder och observera fönstret blixten på noll. Släpp brytaren och slå av tändningen.

5 Vrid tändningsnyckeln tillbaka till "run" för att säkerställa servicelampan inte komma tillbaka på. Ljuset återställs för ytterligare 7500 miles.