Hur du ställer in en LNB

Hur du ställer in en LNB


En parabolantenn är utformad för att hämta information från en satellit i rymden, men informationen kommer aldrig komma till din TV utan LNB. LNB, eller Low Noise Blocker, sitter i slutet av armen som sträcker sig från skålen och pekar tillbaka till skålen. Skålen kommer att samla information från himlen, men det är LNB som drar i informationen och skickar den till satellitmottagare som är ansluten till din TV.

Instruktioner

1 Anslut änden av koaxialkabeln eller kablar som kör i skålen till kabeluttaget på LNB genom att vrida änden av kabeln medurs tills förbindelsen är skyddad. Det finns flera olika stilar av LNB på marknaden och en del har mer än en anslutning för koaxialkabeln för att köra mer än en tv. Anslut en koaxialkabel till varje anslutning på LNB.

2 Skjut LNB på LNB arm som sträcker sig från skålen genom att försiktigt mata slack av koaxialkablar tillbaka i armen tills du har utrymme att glida LNB på änden av armen. LNB och LNB armar har bulthål för att säkra LNB till armen. Skjut LNB på armen tills hålen radas upp.

3 Placera bulten eller bultar som kom med LNB genom bulthålen. Twist på en mutter på bulten och dra åt skruven så hårt du kan få det. Vissa LNB har en enda bulthål; andra har flera bulthål. Upprepa processen för varje bulthål.