Microsoft Wireless Optical Mouse 2000 Felsökning

Microsoft Wireless Optical Mouse 2000 Felsökning


Microsoft Wireless Optical Mouse 2000 erbjuder en ofta enklare alternativ till vanliga trådbundna möss, men felsökning en optisk mus kräver flera steg. Eftersom Microsoft Wireless Optical Mouse 2000 har endast två baskomponenter, hitta källan till problemet är ganska enkel sak eller kontroll av alla komponenter, anslutningar och kraftkällor.

Instruktioner

1 Kontrollera och byt ut batterierna genom att trycka på knappen med stjärnan symbol medan nyfikna på toppen av musen. Lysdioden på undersidan av musen kommer bara lyser när bra batterier är installerade.

2 Prova flera USB-portar för att hitta en fungerande anslutning för musen. Vissa USB-portar kan inte svara på Microsoft Wireless Mouse 2000-mottagare, så det är viktigt att hitta en USB-port som gör ett ljud när mottagaren sätts in. Du kanske också vill försöka ansluta till en annan dator för att isolera källan till problemet.

3 Tryck och håll "Connect" -knapparna på både undersidan av musen och på den trådlösa mottagaren för att uppdatera den trådlösa anslutningen. Ibland kommer musens på skärmen rörelse bli ryckiga eller ojämn, eftersom anslutningen har avbrutits.