Är Privet Toxic?

Är Privet Toxic?


Gemensam liguster är också känd som liguster, Amur och vax-blad och är en medlem av Oleaceae familjen. Denna anläggning har toxiska principer och orsakar symptom på toxicitet hos människor och djur.

mänskliga potentialen

Liguster används ofta som prydnads buske eller häck. Människor som intar blommor, blad eller bär av denna buske kan uppvisa lindriga symtom på toxicitet. De vanligaste symtomen i samband med intag av liguster är diarré och kräkningar. Magbesvär kan dröja 48 till 72 timmar.

djur Potential

Liguster är giftigt för katter, hundar och hästar, säger American SPCA. Det vanligaste symtomet som uppstår när djur äter liguster är magbesvär. Andra symtom är förlust av koordination och ökad hjärtfrekvens. Svåra fall av liguster förgiftning har resulterat i död vissa djur, även om det är sällsynt.

Förebyggande / Lösning

Lär dina barn om farorna med växt intag och hålla djur borta från giftiga växter. Eliminera giftiga växter från din trädgård eller gård är ofta det bästa sättet att undvika att de sväljer. Människor eller djur som intar liguster bör besöka sin läkare eller veterinär för en fullständig utvärdering.