Hur man gör en chiminea brand

Hur man gör en chiminea brand


En chiminea är en fristående spis används utomhus för att ge värme på ett däck eller uteplats under de kallare månaderna på året. Chimineas kan vara gjord av koppar, gjutjärn eller lera. Chiminea har en öppning i botten för att bygga en brand, och en liten skorstenen vid toppen för att släppa röken uppåt och bort från området. Lär dig att bygga en brand i en chiminea och njuta av att vara utomhus under kyligare väder.

Instruktioner

1 Placera chiminea i ett område fritt från brännbart material. Linje botten av skålen med 7,5 cm (3 tum) av sand eller ärter grus. Placera en tegelsten på sin sida på sanden eller ärter grus. Placera en andra tegelsten på sin sida 15 cm (6 tum) bort.

2 Ljus ena änden av en pinne av trä med en tändsticka eller tändare och placera släckt änden i sanden eller ärter grus i skålen av chiminea i vinkel. Ljus ena änden av en andra pinne och sätta in den i sand eller grus vid den första pinnen.

3 Placera två till tre små bitar av trä runt upplysta pinnar och vänta på att trä fatta eld. Placera en mindre bit trä på toppen av elden.

4 Lägg till små bitar av trä som behövs för att hålla elden kommer.