Vad är orsakerna till Basement Översvämning?

Vad är orsakerna till Basement Översvämning?


Källare kan översvämma för någon av flera skäl. Det är viktigt att ta reda på orsaken till källaren översvämningsproblem så att du kan göra reparationer och skydda ditt hem från ytterligare skador. Det finns flera situationer i och runt ditt hem som kan leda till översvämningar, och att om fasta, kan avskräcka framtida problem. Dröj inte. Du kommer att vilja att avhjälpa denna situation innan mögel blir ett problem.

Stuprör, hängrännor och dålig Takavvattning

Felaktigt installerade stuprör och hängrännor och dålig takavvattning är några av de vanligaste orsakerna till källare översvämningar. Om du märker vatten sipprar in från det område där du har en downspout, till exempel, kommer du vill justera att pipen så att den vänder sig bort från huset.

Höjd och placeringen av huset

Husets läge är en annan faktor i källaren översvämningar. Hus längst ned i en kulle, eller de under basen översvämning höjd kommer att vara benägna att översvämmade källare, särskilt under regnperioder. En lösning för detta är att få en hiss pump installerad på gården, eller en sump pump för källaren.

grundvatten Dränering

Dålig grundvatten dränering är en annan fråga som kan leda till en fuktig källare. Du kan ha jord som inte är väl luftad, underjordiska avlopp som blockeras av rötter eller tilltäppta, eller ens har en angränsande gräsmatta som orsakar överskott. För att råda bot på detta, måste du ta reda på orsaken.

VVS och Sewer Problem

Brusten vatten, avlopp, eller rörledningar kan orsaka översvämning i källaren, som kan en stiftelse som är knäckt. För den senare, reparera uppenbara brister och applicera ett lager av betong tätningsmedel för att minska fukt.