Hur man läser klarinett Notes

Hur man läser klarinett Notes


Klarinetten är en lång träblåsinstrument med en fyllig ton. Ljud produceras genom att blåsa in luft i klarinett över en mun vass. Olika toner uppnås genom att öppna och stänga hål längs klarinett kropp med musiker fingertoppar i olika kombinationer. En klarinettisten är bara kunna spela en ton i taget, så att förstå hur man läser klarinett anteckningar kommer från en förståelse för grundläggande noter regler.

Instruktioner

1 Leta reda på lapp på personal och identifiera sin position specifikt. En anställd är baren med fem horisontella linjer som noterna är skrivna. Om anteckningen är placerad under personal, kommer det att vara en låg-range not. Om det ligger på den personal som kommer att bli en mid-range not, och om den är belägen ovanför den personal som kommer att bli en hög-range not.

2 Identifiera tonhöjden för noten från sin plats på personalen. Det finns två sätt att Notes kan placeras på personal: i ett utrymme eller på en linje. Inom personalen är namnen på noterna i utrymmen som kallas F, A, C och E, med början längst ner och arbeta upp. Inom personalen är namnen på noterna på linjer som kallas E, G, B, D, F, med början längst ner och arbeta upp. Denna samma ton mönster när de sätts i sekventiell ordning är E, F, G, A, B, C, D, E, F. Observera att E och F finns i båda ändarna av sekvensen. Detta beror på att sekvensen upprepar sig över och under personal.

3 Beräkna längden av ett meddelande baserat på dess form. De flesta börjar klarinett musik är skriven i "4/4" tid. Detta kallas en taktart, och det innebär att det finns fyra noter eller slag per takt, och varje fjärdedelsnot får ett slag. En fjärdedelsnot betecknas med en liten svart cirkel med en linje som sträcker sig uppåt från dess högra sida. En hel anmärkning, vilket är fyra punkter, är en liten ihålig cirkel. En halv anmärkning, vilket är två punkter, är en ihålig cirkel med en linje som sträcker sig uppåt från dess högra sida. För att uppnå en tre-beat anteckning, en halv not följt av en liten prick.

4 Var uppmärksam på en anteckning förändring som betecknas med en höjd eller sänkt tecken. Klarinetter har förmågan att spela noter upp eller ned en halv-steg. När detta är nödvändigt, kommer kompositörer placera en särskild skylt framför tonen. Ett pund symbol betyder tonen ska spelas som en skarp (en halv trappa upp), men en liten "b" symbolen betyder att tonen ska spelas platt (en halv-steg ner).

5 Tolka viktiga förändringar som skrivits av taktarten. Viktigaste förändringarna finns indikationer på att en viss anteckning alltid ska spelas platt eller vasst under hela sången. Dessa anges med samma symboler för platta och skarpa toner, men de skrivs endast en gång i början av personalen direkt efter taktart.