Hur man gör en elektrisk fläta skarv

Hur man gör en elektrisk fläta skarv


När du ansluter två eller flera elektriska trådar tillsammans måste du använda en lödfritt skarvteknik för att sammanfoga dem, som också är känd som en fläta skarv. Använda fläta skarven är det vanliga sättet att ansluta två eller flera elektriska ledningar tillsammans, enligt NEC (National Electrical Code) för bostäder och kommersiella ledningar. En korrekt ansluten fläta skarv kommer att säkerställa att kablarna är säkra och kommer inte att falla ut. Med rätt verktyg och anvisningar kan du snabbt och enkelt skarva alla elektriska ledningar i ditt hem.

Instruktioner

1 Stäng av strömbrytaren till ledningarna kommer du att skarvning tillsammans.

2 Skala av en tum av isoleringen från varje tråd du ska skarva ihop. Kläm fast kabeln på ca en tum från slutet med kabelskalare och dra bort den för att ta bort isoleringsmantel.

3 Twist båda trådarna tillsammans. Använd din tång för att vrida den avskalade änden av de båda trådarna tillsammans.

4 Placera tråden mutter i slutet av de elektriska ledningarna. Skruva på trådmuttern till slutet av trådarna med händerna för att säkra det på plats.

5 Linda eltejp över trådarna och tråden mutter om du har mer än tre trådar ihop. Den eltejp kommer att se trådarna hålla ihop och tråd muttern inte faller av. Trådarna är nu framgångsrikt pigtailed skarvas och kraften kan återställas.