Hur man ansluter en svart rör att böja rör

Hur man ansluter en svart rör att böja rör


Black metal pipe i hemmet används för gasledningar. Röret är tillverkat av stål och har en svart beläggning för att särskilja det från andra ledningar såsom galvaniserade vattenledningsrör. Gasrör löpa från gasmätaren enskilda gasanordningar. En gas avstängningsventil är fäst vid änden av gasledningen och ett flexibelt tillförselrör är ansluten mellan avstängningsventilen och apparaten. Olika apparater behöver olika matnings diameter rör med olika storlek muttrar i båda ändar, men installationsprocessen är densamma.

Instruktioner

1 Kontrollera att gasen är avstängd till gastillförselledningen. Applicera gäng förening runt tråden i slutet av gasröret med en liten borste.

2 Trä den gas avstängningsventil på änden av gasröret för hand. Dra den på plats med hjälp av en skiftnyckel.

3 Vrid gas avstängningsventilen till stängt läge. Applicera gäng förening runt tråden i slutet av avstängningsventil. Skruva fast muttern i slutet av den flexibla matningsröret på ventil tråden för hand. Dra den på plats med nyckeln.

4 Applicera gäng förening runt inloppet gängan på gasapparat. Skruva fast muttern vid den återstående änden av den flexibla slangen på inloppet för hand. Dra åt muttern på plats med skiftnyckel.