Hur man använder dioder för att släppa spänningen

Hur man använder dioder för att släppa spänningen


Elektronikhobbyister är bekanta med användningen av zenerdioder för att reducera spänningen till en krets. En annan vanlig sätt att släppa spänningen är en serie motstånd. Men en resistor presents varierande spänning till kretsen som strömmen varierar, och detta kan orsaka överspänning stress för komponenter. Vanliga kiseldioder kan användas för att släppa spänningen till rätt nivå för en krets, med hjälp av framspänningsfall inneboende i alla dioder.

Instruktioner

1 Ställ in multimeter för spänningsavläsningen och mäta vilande utspänningen från strömförsörjningen. Jämför denna spänning till den önskade kretsspänningen. Till exempel, om tillförseln utmatar 12,7 volt och kretsen har fått betyget 9 volt, är skillnaden 3,7 volt.

2 Ställ in multimetern för diod kontroll och mäta framåt droppe av dioder. De flesta kiseldioder kommer att mäta cirka 0,7 volt.

3 Dela önskad spänningsfallet av den uppmätta framåt droppe per diod. Runda upp till närmaste heltal. I det givna exemplet, 3,7 volt dividerat med 0,7 volt är lika med 5,29; avrundas uppåt, det är 6. Detta nummer anger hur många dioder för att ansluta till kretsen.

4 Anslut det beräknade antalet dioder i serie och framförspänd. Löd alla anslutningar.

5 Anslut dioden strängen i serie framåt förspänd mellan strömförsörjningen och kretsen.